UCO

UCO – University Christian Outreach


Tworzymy wspólnotę, w której poznajemy samego Boga oraz bogactwo Kościoła katolickiego. Spotykamy się na wspólnym wielbieniu Boga,  poszukiwaniu Go w innych ludziach i tworzeniu przyjacielskich relacji z innymi.

Nasze cele:

Żyj pełnią życia!

Tworzenie środowiska życia: przez budowanie przyjaźni, wspólne spędzanie czasu, wzajemną pomoc i wspólną modlitwę chcemy tworzyć środowisko życia młodych chrześcijan. (J 10,10)

-Podaj Dalej!

Rozszerzanie Królestwa Bożego i dzielenie się Ewangelią: Chcemy podzielić się z innymi studentami naszym własnym doświadczeniem Boga. i powiedzieć innym o JEGO miłości do nich. (Mk 16,15)

-Rozwijaj się!

Chcemy  poznawać bardziej Boga przez: słuchanie Go, wczytywanie się w Pismo Święte, przez nauczania etc, ale również przez służbę sobie nawzajem i służbę innym, bo służba daje wzrost (Syr 39,13-15)