Diakonia Animatorów

Diakonia Animatorów

Diakonia animatorów to zespół w skład której wchodzą osoby odpowiedzialne za grupki dzielenia – przechodzą oni dodatkową formację. Mają za zadanie opiekować się swoimi grupami, organizować ich spotkania, czuwać nad każdą osobą wchodzącą w ich skład. Grupy dzielenia są podstawą, swoistym spoiwem w całej wspólnocie – to w nich budujemy pierwsze relacje, tworzymy taką małą kilkuosobową wspólnotę.