Core Team

Organizacja UCO – Core Team

Osobą decyzyjną oraz odpowiedzialną za całe UCO jest lider wspólnoty. Jednak aby móc tak dużą grupą osób sprawnie zarządzać, lider współpracuje z kilkoma osobami, którym powierza funkcję lidera nad konkretną diakonią UCO. Obecnie istnieje pięć diakoni we wspólnocie:

Taka grupa osób odpowiedzialnych w UCO to właśnie Core Team. Przekazując pieczę nad poszczególnymi gałęziami wspólnoty, lider pozostaje notabene odpowiedzialny jedynie za sam Core Team, oraz za kilka dodatkowych, spraw, m.in. za zadbanie i zorganizowanie konferencji oraz materiałów do grup dzielenia, częściową organizację spotkań modlitewnych, rekolekcji, PR itp.

Powinnością członka Core Teamu jest przede wszystkim branie odpowiedzialności za jego diakonię – zarówno duchową jak i fizyczną. Oznacza to dbanie, by diakonia oprócz spełniania powierzonych jej zadań wzrastała jak najbardziej duchowo. Jest ona więc osobą przede wszystkim odpowiedzialną za organizację diakonii, pod kątem jej funkcjonowania i poszczególnych spotkań. Członek Core teamu nastepnie może zdać relację z funkcjonowania swojej diakonii liderowi, jako jej reprezentant i organizator.