Opiekun duszpasterstwa

Opiekun duszpasterstwa

Ks. Dr Hab. Szymon Drzyżdżyk szymondrz@poczta.onet.pl – urodził się 26 października 1969 r. w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.
Od 2013 roku duszpasterz i przewodnik duchowy wspólnot UCO Kraków oraz YPO Kraków.

Na co dzień kierownik Katedry Sakramentologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi również wykłady z zakresu sakramentologii, mariologii i trynitologii w Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Członek Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków; Polskiego Towarzystwa Mariologicznego; Instytutu im. Mirosława Dzielskiego.
Ponadto autor ponad kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, czternastu monografii i redaktor jedenastu książek.

Posiadacz niesamowitych pasji – jego hobby to m. in. żeglarstwo (jest kapitanem jachtowym i motorowodnym), myślistwo, narciarstwo alpejskie, sporty motorowe i motorowodne, lotnictwo szybowcowe i samolotowe w klasie turystycznej.

Człowiek wielkiej wiary, pokory i mądrości Bożej.

Jesteśmy wdzięczni, że jest razem z nami!